کدهای برنامه ریزی سانترال پاناسونیک KX-TEM824,KX-TES824

کدهای برنامه ریزی سانترال پاناسونیک KX-TEM824,KX-TES824

شرکت فنی مهندسی شبکه گستران هوشمند

در این مقاله کدهای برنامه ریزی سانترال TEA308 ، TES824 و TEM824 قرار داده شده و توصیه میشود از وارد کردن کدهای دیگر خودداری نمایید.

کدهای برنامه ریزی سانترال TEA308 ، TES824 و TEM824

ابتدا جهت وارد شدن به برنامه ریزی به این صورت عمل کنید
       PROGRAM + *# +1234
 نکته: عدد ۱۲۳۴ پسورد پیش فرض سیستم میباشد و در صورت تغییر پسورد باید پسورد تنظیم شده را بجای آن قرار داد
توجه:
        ۱- جهت تغییر حالت از کلید AUTO ANS استفاده نمایید
  ۲- جهت ذخیره کردن  تنظیات هر کد از کلید AUTO DIAL استفاده نمایید
  ۳- جهت خروج از یک کد و وارد نمودن کد جدید از کلید HOLD استفاده نمایید

کدهای برنامه ریزی سانترال:

 • ۰۰۰  تنظیم ساعت وتاریخ                                                              Day/Time Set     
 • ۰۰۶   انتخاب حالت تنظیم اتوماتیک و یا دستی بودن حالت روز و شب  Day/Night Mode     
  • حالت تنظیم اتماتیک: دستگاه سانترال به صورت اتوماتیک به حالت روز و شب میرود           Man
  • حالت تنظیم دستی : دستگاه سانترال به صورت دستی به حالت روز و شب میرود           Auto
 • ۰۰۷   انتخاب ساعات شب و روز در حالت اتوماتیک                                               Day/Night Time
 • ۰۰۹   تغییر دادن کد های دسترسی به خط شهری و تماس با اپراتور
 • ۰۱۱   ثبت شماره ها در شماره گیری سریع                                                Speed Dial Name    
 • ۱۱۱   انتخاب حالت موزیک پشت خط                                                                       Hold Music
  • در صورت انتخاب موزیک بیرونى  باید خروجی یک دستگاه صوتی بیرونی را به ورودی دستگاه سانترال متصل کرده
 • ۲۱۲   تنظیم تایم قطع اتصال در حالت تنظیم تایمر                                              CO Duration Limit 
 • ۶۱۳   فعال کردن تایمر بر روی داخلی ها
 • ۳۰۲   بستن دو صفر
 • ۳۰۳   بستن صفر
 • ۴۰۰   فعال و غیر فعال کردن خطوط ورودی  شهری                                                         CO Connection
 • ۴۰۱   شماره گیری در حالت تن و پالس                                                               ‍CO Dial Mode
 • ۴۰۵   دسترسی به خط ورودی در حالت روز                                                           Day Out CO
 • ۴۰۶   دسترسی به خط ورودی در حالت شب                                                      Night Out CO
 • ۴۰۷   دسترسی به خط ورودی در حالت وقت صرف ناهار                                      Lunch Out CO
 • ۴۰۸   زنگ خور خط ورودی در حالت روز                                                                       Day In CO
 • ۴۰۹   زنگ خور خط ورودی در حالت شب                                                                 Night In CO
 • ۴۱۰   زنگ خور خط ورودی در حالت وقت صرف ناهار                                               Lunch In CO
 • ۴۱۴   مرتبط به اپراتور خودکار در حالت روز                                                           CO Day/Mode
 • ۴۱۵   مرتبط به اپراتور خودکار در حالت شب                                                       CO Night/Mode
 • ۴۱۶  مرتبط به اپراتور خودکار در حالت وقت صرف ناهار                                       CO Lunch/mode
 • ۵۰۰   مرتبط به اپراتور خودکار                                                                           Disa dial Mode
 • ۵۰۱   مرتبط به اپراتور خودکار                                                                              Disa Built-In
 • ۵۰۳   مرتبط به اپراتور خودکار : دریافت اتوماتیک فکس                                        FAX Connection
 • ۵۰۶   مرتبط به اپراتور خودکار : در صورت اشغال بودن داخلی مورد نظر
 • ۶۰۱   محدود کردن خطوط داخلی در حالت روز ( صفر بند و دو صفر بند   (   Day Tool Restr
 • ۶۰۲   محدود کردن خطوط داخلی در حالت شب ( صفر بند و دو صفر بند(  Night Tool Restr
 • ۶۰۳   محدود کردن خطوط داخلی در حالت شب ( صفر بند و دو صفر بند(  Lunch Tool Restr
 • ۹۰۰   فعالسازی کالر آی دی                                                                                             CID Assign
 • ۹۱۰   تنظیم نوع کالر آی دی                                                                                                    CID Type
 • ۶۲۸   تنظیم کالر آی دی
social position

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *