پشت خطی سانترال

پشت خطی سانترال در گوشی های تلفن (call waiting) به این دستور در سانترال (call waiting) می گویند که

مربوط به سانترال های سری ۸۲۴,۶۱۶,۳۰۸ می باشد

اگر می خواهید هنگامی که تلفن شما مشغول می باشد کسی با شما تماس گرفت

متوجه شوید باید این دستور را روی گوشی خود فعال سازید .

و دو حالت برای فعال کردن آن وجود دارد :

۱- فعال کردن پشت خطی سانترال نسبت به خطوطی که از بیرون از سازمان با شما تماس می گیرند .

۲-فعال کردن پشت خطی سانترال نسبت به خطوط داخلی

۱- فعال کردن پشت خطی نسبت به خطوط بیرونی : برای این امر کافیست مطابق شکل زیر عمل نمایید :پشت خطی بیرونی

با این عمل اگر خطی از بیرون با شما تماس بگیرد در گوشی داخلی خودتان صدای بوق پشت خطی را متوجه می شوید

۲-فعال کرئن پشت حطی سانترال نسبت لخ خطوط داخلی (و اگر روی سیستم خود در باز کن دارید ) مطابق شکل زیر عمل نمایید:

پشت خطی سانترال داخلی

نکته مهم:در داخلی اگر بر روی یک گوشی پشت خطی فعال شود

و آن داخلی اشغال باشد اگر از داخلی دیگر با آن تماس بگیرید مستقیم پشت خط آن نمی رود

و صدای بوق اشغال را می شنوید سپس با گرفتن عدد ۱ پشت خط داخلی مورد نظر قرار می گیرید.

برای راهنمای کاربری مراکز کوچک پاناسونیک مانند ۳۰۸ یا ۶۱۶ یا ۸۲۴ میتوانید

در کانال تلگرام ما عضو شوید و از ویژگی ها و کاربرد و کدهای مخصوص سانترال خود مطلع گردید.

کانال سانترال های کوچک پاناسونیک ۳۰۸ یا ۶۱۶ یا ۸۲۴

برای راهنمای کاربری مراکز بزرگ پاناسونیک مانند TDA -TDE- NS میتوانید در کانال تلگرام ما عضو شوید و از ویژگی ها و کاربرد و کدهای مخصوص سانترال خود مطلع گردید.

برای اطلاعات بیشترکارشناسان شرکت شکبه گستران مهر حامد منتظر تماس شماعزیزان می باشند

برای مشاهده محصولات کلیک کنید

برای مشاهده محصولات سانترال کلیک کنید.