کد سانترال ۱۲۳۲

کد سانترال ۱۲۳۲ ،دستگاه سانترال KX-TD1232 یکی از دستگاه های سانترال قدیمی و از رده خارج شده پاناسونیک است.

اکثر شرکت های ارائه دهنده خدمات سانترال دیگر برای این دستگاه خدمات نصب و نگهداری ارائه نمی دهند.

به همین جهت تصمیم گرفتیم آموزش برنامه ریزی آن را در چند قسمت آماده کنیم و در اختیار کاربران این مدل دستگاه سانترال قرار دهیم.

 

اپراتوری

تعریف تبدیل کردن یک دکمه به عنوان دکمه کد اعتباری Account Code

۱- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

۲-دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید. (دکمه خط شهری – دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

۳-کد ۶ را وارد کنید.

۴- دکمهSTORE را فشار دهید.

تعریف تبدیل کردن یک دکمه به عنوان دکمه کنفرانس

۱- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

۲-دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید.(دکمه خط شهری – دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

۳-کد ۷ را وارد کنید.

۴-دکمه STORE را فشار دهید.

تعریف (تبدیل کردن یک دکمه قابل برنامه ریزی به دکمه دسترسی مستقیم DSS

۱- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

۲-دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید.( دکمه خط شهری – دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

۳-کد ۱ را وارد کنید.

۴-شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری کنید.

۵-دکمه STORE را فشار دهید.

تعریف تبدیل کردن یک دکمه قابل برنامه ریزی به دکمه فرستادن مکالمه / مزاحم نشوید/ FWD/DND

۱- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

۲-دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید. (دکمه خط شهری – دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

۳-کد ۴ را وارد کنید.

۴-دکمه STORE را فشار دهید.

تعریف تبدیل کردن یک دکمه قابل برنامه ریزی به دکمه پیغام MESSAGE

۱-تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

۲-دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید. (دکمه خط شهری – دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

۳–کد ۳ را وارد کنید.

۴-دکمه STORE را فشار دهید.

کد های برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲ – کدهای برنامه ریزی سانترال پاناسونیک

کد های برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲

شبکه گستران مهر حامد نماینده محصولات پاناسونیک

کد های برنامه ریزی سانترال ۱۲۳۲
برنامه شماره ۰۰۰ = تنظیم تاریخ و ساعت

برنامه شماره ۰۰۱ = ذخیره کردن شماره تلفن در حافظه مرکزی سیستم

برنامه شماره ۰۰۲ = واگذاری نام برای شماره تلفنهای ذخیره شده در حافظه مرکزی سیستم

برنامه شماره ۰۰۳ = تعیین و واگذاری شماره داخلی

برنامه شماره ۰۰۴ = تعیین نام برای داخلیها

برنامه شماره ۰۰۵ = تغییر کاربردهای دکمه خط شهری بر روی تلفنهای اختصاصی پاناسونیک وصل شده به داخلی مدیر سیستم

برنامه شماره ۰۰۶ = تعیین و واگذاری داخلی مدیر / اپراتور

برنامه شماره ۰۰۷ = تعیین و واگذاری خروجی برای کنسول DSS و یک داخلی به عنوان داخلی جفت شده با کنسول DSS

برنامه شماره ۰۰۸ = پیغام عدم حضور

برنامه شماره ۰۰۹ = ذخیره کردن شماره داخلی تک رقمی (برای شماره گیری سریع)

برنامه شماره ۰۱۴ = واگذاری نام برای هر کدام از صندوقهای صوتی

برنامه شماره ۰۱۵ = مدیریت بودجه

برنامه شماره ۰۱۷ = ذخیره کردن کدهای امنیتی دیزا (DISA) و خط تای

برنامه شماره ۱۰۰ = تغییر دادن پیش شماره های داخلی و کدهای امکانات سیستم

برنامه شماره ۱۰۱ = نحوه تغییر سرویس شیفت روز / شب

برنامه شماره ۱۰۲ = زمان شروع سرویس شیفت روز/شب

برنامه شماره ۱۰۳ = تعیین گروهی از خطوط شهری که در هنگام وارد کردن کد دسترسی به خطوط شهری ، قابل تصرف باشند

برنامه شماره ۱۰۵ = کد های اعتباری

برنامه شماره ۱۰۶ = فعال کردن گروه جستجو وتعیین نوع جستجو

برنامه شماره ۱۰۷ = رمز عبور سیستم

برنامه شماره ۱۰۸ = هلد شدن اتوماتیک خط شهری با فشار دادن دکمه DSS و یا دکمه خط شهری دیگر

برنامه شماره ۱۰۹ = تعیین نوع کارتی که به سه ناحیه اضافی دستگاه وصل می شود

برنامه شماره ۱۱۰ = واگذاری کد برای شماره های که از سرویس کالر آی دی فرستاده می شوند

برنامه شماره ۱۱۱ = واگذاری نام برای کدهای (شماره تلفنهای که در برنامه شماره ۱۱۰ ذخیره شده اند)

برنامه شماره ۱۱۳ = تنظیم کردن کدهای تعیین وضعیت کننده داخلیها برای دستگاه پردازش صوتی به وسیله سیگنالهای تون

برنامه شماره ۱۱۴ = تنظیم کردن سیگنالهای تون فرمان دهنده به صندوق صوتی

برنامه شماره ۱۱۵ = تنظیم کردن ساعت

برنامه شماره ۱۱۶ = نمایش دادن ورژن ROM دستگاه

برنامه شماره ۱۱۷ = تعیین کردن داخلی مرتبط با خروجی دستگاه پردازش صوتی (VPS)

برنامه شماره ۱۱۸= تعیین کردن شماره برای خروجیهای دستگاه پردازش صوتی

برنامه شماره ۱۱۹= قرار دادن هر کدام از صندوقهای صوتی در یک گروه

برنامه شماره ۱۲۰ = رمز عبور برای کاربران سیستم ( استفاده کننده های از سیستم )

برنامه شماره ۱۲۱ = تعیین رمز عبور برای سرویس کلاس کار سیار

برنامه شماره ۱۲۲ = تعیین داخلی رزرو برای گروه UCD

برنامه شماره ۱۲۳ = جدول زمانی گروه UCD

برنامه شماره ۱۲۴ = تعیین و واگذاری شماره داخلیهای مجازی

برنامه شماره ۱۲۵ = تعیین کدهای بین شهری در سیستم کالر آی دی ( Caller ID)

برنامه شماره ۱۲۷ = تغییرات ضبط کدهای بین المللی در سیستم کالر آی دی

برنامه شماره ۱۲۸ = کد باکس

برنامه شماره ۱۳۰ = تعیین یکی از داخلیها به عنوان خروجی کنترل برای کارت پیغام انتظار

برنامه شماره ۱۳۱ = تعیین الگوی روشن شدن لامپ دکمه MESSAGE

برنامه شماره ۱۳۲ = تنظیم کردن شماره های خروجی کارت MESSAGE

برنامه شماره ۱۳۴ = سرویس هتلی – کنترل وضیعت اتاق

برنامه شماره ۱۳۵ = تعیین نحوه کار کرد DID

برنامه شماره ۱۳۶ = تعیین و ذخیره کردن شماره DID

برنامه های شماره ۱۳۷ و ۱۳۸ = تعیین مقصد مکالمه DID در روز و در شب

برنامه شماره ۱۳۹ = تعیین نام برای هر کدام از شماره های DID

برنامه شماره ۱۴۱ = تعیین نقطه اعشاری برای نرخ شارژ مکالمه

برنامه شماره ۱۴۲ = تعیین نرخ شارژ مکالمه

برنامه شماره ۱۴۳ = تعین نحوه نمایش شارژ

برنامه شماره ۱۴۴= تعیین واحد پول

برنامه شماره ۱۴۸ = فعال بودن حالت بلند گو در حین مکالمه با گوشی

برنامه شماره ۱۵۰ = سرویس نهار / ساعت شروع و پایان

برنامه شماره ۱۵۱ = سرویس استراحت / ساعت شروع و پایان

برنامه شماره ۱۵۲ = تعیین داخلی مجاز برای دیدن و یا پاک کردن اطلاعات مربوط به نرخ شارژ

برنامه شماره ۱۵۳ = تعیین کد ورود به حالت کنترل نرخ شارژ ( مشاهده و یا پاک کردن )

برنامه شماره ۲۰۰ = تنظیم زمان یاداوری خط هلد شده

برنامه شماره ۲۰۱ = تنظیم زمان یاداوری خط منتقل شده

برنامه شماره ۲۰۲ = تنظیم زمان بازگشت خط فرستاده شده – بعد از جواب داده نشدن

برنامه شماره ۲۰۳ = تنظیم زمان تغییر مسیر

برنامه شماره ۲۰۴ = تنظیم زمان تاخیر برای برنامه شماره گیری با برداشتن گوشی ( خط فوری )

برنامه شماره ۲۰۵ = تنظیم مدت زمان مکالمه برای داخلیهایی که برنامه تایمر برای آنها فعال شده است

برنامه شماره ۲۰۶ = تنظیم مدت زمان مکالمه خط شهری – به خط شهری

برنامه شماره ۲۰۷ = زمان شروع شماره گیری

برنامه شماره ۲۰۸ = حد اکثر فاصله زمانی ما بین ارقام شماره گیری در زمان استفاده از صفر و دو صفر استثناء شده

برای مشاهده محصولات کلیک کنید

برای مشاهده محصولات سانترال کلیک کنید.