مقالات عمومی

معرفی کتاب پستوی خیال

به نام خدا کتاب پستوی خیال با نویسندگی سرکار خانم فرشته جعفری خواه چاپ و انتشار شد.  ناشر این کتاب انتشارات آوینا می باشد. کتاب پستوی خیال ، دومین کتاب منتشر شده سرکار خانم فرشته جعفری خواه می باشد. قسمتی از متن کتاب پستوی خیال سالیانی که گذشت من اشعارم را می خواندم و...