ویدئو پروژکتور

ویدئو پروژکتور فاصله نزدیک

ویدئو پروژکتور فاصله نزدیک

ویدئو پروژکتور فاصله نزدیک ویدئو پروژکتور فاصله نزدیک ، این ویدئو پروژکتور ها مناسب برای ارائه تصویر در فاصله نزدیک (short throw) هستند . در این بخش تعدادی از این دستگاهها...

ویدئو پروژکتور های LED

ویدئو پروژکتور های LED

ویدئو پروژکتور های LED ویدئو پروژکتور های LED ، آنچه که باید درباره ویدئو پروژکتورهای LED بدانید LED یکی از فناوری های صفحات نمایش نیست، بلکه به منبع نوری که از...