پروژه داروخانه شبانه روزی دکترنادری

پروژه داروخانه شبانه روزی دکترنادری ، دوربین مداربسته و سانترال

شرح پروژه داروخانه شبانه روزی دکترنادری

خرید یک دستگاه سانترال Tes824 به همراه گوشی سانترال و کالر ایدی برای داروخانه

خربد دوربین مداربسته و دستگاه DVR

نصب و برنامه ریزی سانترال و دوربین مداربسته

سیم کشی و داکت کشی برای داروخانه

مکان اجرای پروژه

تهران – داروخانه شبانه روزی دکترنادری

زمان اجرای پروژه

دیماه سال ۱۴۰۰

مجری پروژه

تکنیسن های شرکت شبکه گستران مهر حامد آقایان اسدی و بدرخانی