پروژه شرکت کارنواندیشان

پروژه شرکت کارنواندیشان ،  اجرای پروژه تلفن و سانترال و خط سیپ ترانک (پنج رقمی)

تهران خیابان مطهری