پروژه محیط زیست شهرستان اردبیل

پروژه محیط زیست شهرستان اردبیل ، اجرای پروژه دوربین مداربسته

شرح خدمات

نصب دوربین های مداربسته محیطی

انتقال تصویر به جایگاه های مورد نظر

کابل کشی و داکت کشی در مکان های مورد نیاز

دستگاه و تجهیرات مورد استفاه در پروژه اداره محیط زیست شهرستان اردبیل به صورت محرمانه بایگانی گردیده است .

با سپاس از همکاری صمیمانه محیط زیست شهرستان اردبیل برای اجرای این مهم