پروژه موسسه تحقیقات گیاه پزشکی

پروژه موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور توسط کادر مجرب شرکت شبکه گستران مهر حامد انجام شده

شرح خدمات 

تجهیزات سانترال و اجرای صفرتاصد نصب راه اندازی برنامه ریزی سانترال ونصب گوشی ها

داکت کشی وکابلکشی تلفن دوربین مداربسته وشبکه

نصب رک دیواری نصب وبرنامه ریزی دوربسن مداربسته ودستکاه DVR ونصب نود شبکه