رزومه

رزومه شرکت شبکه گستران مهر حامد

این شرکت افتخار دارد تا اندکی از پروژه های اجرا شده توسط کادر مجرب و متخصص خود را برای عموم به نمایش بگدارد .

1 پروژه فدراسیون اسکیت
1 پروژه محیط زیست شهرستان اردبیل
1 پروژه اردوگاه شهید باهنر کلکچال
1 پروژه موسسه مشاهیر دادافرین
1 پروژه فدراسیون بدمینتون ایران
1 پروژه پژوهشکده آمار ایران
1 پروژه موسسه فیلمیران
1 پروژه موسسه سیمای مهر اندیشان
1 پروژه کانون بازنشستگان ناجا
1 پروژه موسسه مهر هشتم