سانترال پرظرفیت

دستگاه سانترال پاناشونيك مدل KX-TDA100DBA
دستگاه سانترال پاناسونيك مدل KX-TDA100DBA به منظور ایجاد یک شبکه خصوصی در یک مجموعه (شرکت) مورد استفاده قرار میگیرد، که در آن با به اشتراک گذاشتن تعدادی از خطوط شهری امکان استفاده برای تمام داخلی ها به وجود خواهد آمد. در واقع یک دستگاه سانترال پاناسونيك حکم یک مرکز مخابرات کوچک را خواهد داشت که در اختیار یک مجموعه قرار می گیرد.
قابليت هاي سانترال پاناسونيك مدل KX-TDA100DBAباهفت دراسلت براي كارتهاي مختلف طراحي گرديده
ظرفيت دستگاه سانترال پاناسونيك مدل KX-TDA100DBA126خط شهري باگذاشتن 6كارت 16پورت
2عدد كارت PRI
و تعداد 960 داخلي مس ياشد.
دستگاه سانترال پاناسونيك مدل KX-TDA100DBA ظرفيت آن قابل تغيير ميباشد تعداد خطوط شهري به داخلي و بالعكس.
اگر چه دستگاه سانترال پاناسونيك مدل KX-TDA100DBA تحت شبكه نيست اما قابليت VOIP GATEWAY و VOIP EXTENION را ازطريق كارت ميتوان به آن اضافه نمود.
با گذاشتن كارت KX-TDA0490 امكان 16پورت داخلي همزمان با يك مركز تلفن پاناسونيك ديگر را پيدا مي كند، كه مهمترين ويژگي اين دستگاه به حساب مي آيد كه باعث كاهش هزينه تماس بين دو مجموعه مي شود.

هیچ محصولی یافت نشد.