برچسب محصول - قیمت سیم تلفن و کابل مخابراتی 2، 10، 20، 25، 50 و 100 زوج کرمان