برچسب محصول - ویدئو پروژکتور پاناسونيك مناسب برای ارائه تصویر در فاصله نزدیک (short throw)