برچسب محصول - کیستون شبکه 1 ماژول باریک لگراند Cat5 UTP 076551