توضیحات

کابل ۲ زوج

کابل ۲ زوج | قیمت کابل مخابراتی ۲ زوج |خرید سیم تلفن ۲ زوج| کابل دو …

شرکت فنی مهندسی شبکه گستران هوشمند نماینده فروش کابل های تلفن کرمان

قیمت سیم تلفن و کابل مخابراتی کرمان از ۲ تا ۲۰۰ زوج با سطح مقطع مختلف از ۰٫۴ تا ۰٫۶، هوایی و زمینی را در این قسمت دنبال نمایید.

قیمت سیم تلفن دو زوج تا کابل مخابراتی ۴ زوج، ۶ زوج، ۱۰ زوج، ۲۰ زوج، ۵۰ زوج و ۱۰۰ زوج هوایی و زمینی کرمان

با سطح مقطع ۰٫۴ میلیمتر، ۰٫۵ میلیمتر و ۰٫۶ میلیمتر مشکی و طوسی را در جدول زیر مشاهده نمایید.

سیم تلفن عمدتا برای ارتباط پریز تلفن تا گوشی تلفن مورد استفاده قرار می گیرد که ۱ زوج و ۲ زوج می باشد

ولی کابل برای ارتباط پریز تا پست تلفن یا ترمینال مخابراتی مورد استفاده قرار می گیرد.

کابل های مخابراتی دارای روکشی مستحکم تر از سیم تلفن می باشد.

برای مشاهده محصولات فروشگاه کلیک کنید