توضیحات

گیت وی سنگوما Vega-50-VS0118

گیت وی سنگوما Vega-50-VS0118 ، دستگاه های آنالوگ BRI را به شبکه ویپ متصل می کند.

این گیت وی قابلیت پشتیبانی از ۸ پورت FXO یا ۸ پورت FXS با ۲ پورت FXO را دارد. این گیت وی از ۴ واسط BRI پشتیبانی می کند

و هریک از این واسط های BRI می تواندبه عنوان سمت ترمینال یا سمت شبکه پیکربندی شود.

بنابراین گیتوی Vega 50 می تواند به طور همزمان به PBX و ISDN متصل شود.

وجود واسط گرافیکی کاربری و ابزار SNAP مبتنی بر مرورگر،

در این گیت وی باعث شده استقرار و اعمال تنظیمات در این گیت وی بسیار ساده باشد.

مشخصات فنی گیت وی سنگوما Vega-50-VS0118

  • پشتیبانی از ۸ پورت FXO یا ۸ پورت FXS با ۲ پورت FXO
  • پشتیبانی از ۴ واسط BRI
  • اتصال همزمان به PBX و ISDN
  • وجود واسط گرافیکی کاربری و ابزار SNAP مبتنی بر مرورگر
  • گیت وی ویپ سنگوما با اعمال تنظیمات بسیار ساده

 

برای مشاهده ی سایر محصولات کلیک کنید.